PROFIL FIRMY

Název firmy: PhDr. Mojmír Hladík - "GRAFIKO, obchod a reklama"
Právní forma: Soukromá firma.
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku, oddíl A, vložka 1022 u Krajského soudu v Hradci Králové.
Daňová registrace je provedena u Finančního úřadu ve Svitavách, č.j.: 3110/94/R.
IČO: 145 56 936
DIČ: CZ5702101735
Adresa: Kollárova 4,
568 02 Svitavy.
Rok založení: 1991
Finanční rok: 1. leden - 31. prosinec
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 70449-591/0100
Majitel: PhDr. Mojmír Hladík - 100 %
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - čtvrtek:
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
pátek:
8:00 - 12:00 13:00 - 14:30